Polityka plików cookies

Używając zasobów na naszej stronie akceptujesz zbieranie oraz przetwarzania informacji nt. klienta za pomocą plików cookies.

Ogólne postanowienia dotyczące stosowania plików cookies:

Nasza strona zapewnia każdemu użytkownikowi ochronę prywatności a także poufności. Wszystkie informacje pobierane przez pliki cookies mają jedynie na celu odpowiednie dopasowanie działalności naszej witryny tak, aby była ona przyjazna klientowi i oferowała szybszy oraz bezpieczniejszy dostęp do najważniejszych informacji oraz usług na stronie.

Ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku, która wprowadzona została wraz z dniem 22 marca br. informacje przedstawione poniżej mają na celu zaznajomienie użytkownika z zasadami pobierania informacji przez pliki cookies oraz wykorzystywania tych informacji.

 1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (popularne 'ciasteczka'), to pliki tekstowe, w których zawarta jest informacja na temat czynności wykonywanych przez naszych klientów na naszej stronie. Pliki cookies są stosowane przez większość firm działających w internecie, ponieważ ich obecność umożliwia zoptymalizowanie działalności danego serwisu tak, aby był on przyjazny dla klientów i umożliwiał znacznie prostszy oraz szybszy dostęp do określonej informacji, lub czynności.

 1. Informacje, które zawarte są w plikach cookies:

Pliki cookies mogą zawierać następujące informacje:

 • informacje nt. przeglądarki używanej przez użytkownika

 • wszelkie informacje dotyczące błędów podczas realizowania usługi

 • dokładny czas, w którym przyszło zapytanie

 • dokładny czas, w którym wysłano odpowiedzi

 • adres IP (publiczny), z którego użytkownik przegląda zawartość naszej strony

 • poprzednio odwiedzaną stronę jeśli użytkownik kliknął na link (w informacji zawarty jest adres URL takiej strony)

 • informacje identyfikujące urządzenie PC, z którego korzysta użytkownik

 1. Cele, dla których zbierane są dane:

Ciasteczka umożliwiają badanie użytkowania strony internetowej przez użytkowników, którzy ja odwiedzają. Zbierają one wszystkie informacje wymienione w punkcie 2 i są anonimowe. Żadne dane zawarte w plikach cookies nie są wykorzystywane dla celów osób trzecich, jak też nie służą do pozyskiwania żadnych danych zawartych na twardym dysku użytkownika, lub też adresu E-mail.

 1. Zarządzanie plikami cookies:

Każdy użytkownik ma możliwość zarządzania plikami cookies. Informacje służące do ich aktywowania, lub blokowania dostępne są zwykle w zakładce 'Opcje', lub 'Preferencje'. Istnieje możliwość wyłączenia ciasteczek dla pojedynczej witryny, lub też dla wszystkich.


Napisz do Nas! :)